Vanwege de uitbraak van het coronavirus en het beperken van de verspreiding van de infectie zijn er veranderingen in onze praktijkvoering.

Wij richten ons op urgente en acute klachten en lopende zaken en/of routineonderzoeken moeten helaas tot een later moment worden uitgesteld. Er wordt een apart spreekuur ingeruimd voor mensen met koorts en klachten van de luchtwegen.

NEEM ALTIJD EERST TELEFONISCH CONTACT OP MET DE PRAKTIJK !

Een groot deel van de controle-afspraken en chronische zorg zoals Diabetes/ COPD / bloeddruk controles, zal afgezegd worden.

Mocht u prangende vragen hebben over bijvoorbeeld medicatie of lab-uitslagen, dan vragen we u dit zoveel mogelijk via onze website te doen (middels een e-consult), zodat de druk op de telefoon niet toeneemt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Due to the coronavirus outbreak and limiting the spread of the infection, there are changes in our practice.

We focus on urgent and acute complaints and unfortunately current affairs and / or routine investigations must be postponed to a later time. A separate consultation hour is reserved for people with fever and respiratory complaints.

ALWAYS CONTACT THE PRACTICE BY TELEPHONE !

A large part of the control appointments and chronic care, such as Diabetes / COPD / blood pressure checks, will be canceled.

If you have urgent questions about, for example, medication or lab results, we ask you to do this as much as possible on our website (by means of an e-consultation), so that the pressure on the phone does not increase.

WebApp

Dhr. van Lennep & Mw. Meiland
teamfoto van lennep meiland overtoom huisartsen

.
  Overtoom 174 1054 HR Amsterdam
.
  E-mails alleen via WebApp
.
  020-6181204 (toets 1 bij spoed)
.
  Huisartsenpost: 088-0030600
.
  Receptenlijn 020-6127351
.

Apotheek

Recepten kunnen digitaal naar elke Amsterdamse apotheek worden gezonden

Transparant

Door het gebruik van de WebApp heeft u altijd inzicht in uw medicatie en lab-uitslagen

Korte wachttijden

U kunt binnen 24h bij ons terecht op het spreekuur

  • Op dit moment is het NIET mogelijk om u als patiënt in te schrijven. Om maximale zorg aan onze patië...

  • Beste patiënt, Vanwege de uitbraak van het Coronavirus nemen wij de volgende maatregelen: Wij vragen...

  • Beste patiënt, Onze website is vernieuwd. Vanaf heden maken wij gebruik van ‘de WebApp’. Hiermee kun...

Voor praktische informatie en uitleg over spreekuren

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?
Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten. Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent.

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?
Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen. Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent.

Bent u op zoek naar Huisartsen Aalders & Hauser ?
Call Now Button
Translate »